• Bogata oferta genetyczna

 • Sprawdzona jakość

 • Rzetelność informacji

 • Przystępne ceny

 • Niemiecka genetyka

 • Sprawdzona jakość

 • Rzetelność informacji

 • Niemiecka jakość

Oferta specjalna - wyróżnione buhaje z naszej oferty

Oferta VIP, buhaje, których materiał genetyczny został zaklasyfikowany do wyróżnienia przez naszych specjalistów

Cały katalog z dostępną ofertą znajdziecie Państwo [tutaj]. W całej prezentowanej i dostępnej w naszym banku ofercie są jednak buhaje, które w sposób szczególny wyróżniają się, a co za tym idzie wyróżnia się ich oferta genetyczna poparta konkretną wyceną genomiczną.

Poniżej przedstawiamy oferty VIP wyróżnionych w ostatnim czasie buhajów.

Szczególnie polecane z naszej oferty

NOWY KATALOG BUHAJÓW

Wycena kwiecień 2024

Intergen katalog buhajów wycena kwiecień 2024

Oddajemy w Państwa ręce nowy katalog buhajów – wycena kwiecień 2024. W katalogu zostały opublikowane najnowsze wartości hodowlane buhajów, opracowane przez naszych specjalistów. Zapraszamy do pobrania katalogu i zapoznania się z jego treścią.

zobacz nowy katalog

 

NASIENIE BUHAJÓW

Wycena genomiczna i na córkach | Nasienie seksowane | Różne rasy

1. Wycena genomiczna i na córkach

Istnieją dwie metody oceny wartości hodowlanej buhajów. Pierwsza, tradycyjna, polega na wycenie w oparciu o wartość użytkową córek. Trwa ona nawet do siedmiu lat, ponieważ córki buhaja muszą osiągnąć stosowny wiek, by mogły zostać poddane wycenie, na podstawie której oceni się wartość samego ojca-buhaja. Tradycyjna wycena na córkach jest wypierana przez nowocześniejszą metodę – wycenę genomiczną. „Era genomiku” rozpoczęła się w styczniu 2009 roku i okazała się być rewolucyjną zmianą w hodowli bydła. Opiera się ona na selekcji genomowej, w której bezpośredni wgląd w DNA zwierząt pozwala dokładnie ocenić poziom relacji genetycznych dla interesujących nas cech. Ocena genomowa pozwala oszacować przewidywaną wartość hodowlaną już bardzo młodych byków, w tym przynosi informacje o takich ich parametrach, jak produktywność czy cechy funkcjonalne. Dzięki temu możliwe jest skrócenie odstępu czasu między pokoleniami i zwiększenie ostrości selekcji hodowanego bydła. Wycena genomiczna pozwala skrócić proces wyceny z co najmniej siedmiu lat – w przypadku tradycyjnej wyceny na córkach – do dwóch lat. Jest przy tym bardziej wiarygodna niż wstępna wycena rodowodowa – stosunek wiarygodności wynosi 60% do 30%. Dzięki temu z hodowli można bardzo wcześnie eliminować osobniki, które mają wprawdzie obiecujące pochodzenie, lecz nie przekłada się ono na ich rzeczywistą wartość hodowlaną.

2. Nasienie seksowane

Bank nasienia buhajówKilkanaście lat temu na rynku rolniczym pojawiło się pierwsze nasienie seksowane dla bydła, co było milowym krokiem w przemyśle hodowlanym. Do tamtej pory cieleniu się krowy zawsze towarzyszył niepokój co do płci cielęcia: w stadzie profilu mlecznego bardziej pożądane były cieliczki, ze względu na ich większą przydatność, zaś mniejszą radość przynosiły narodziny byczka. Nasienie seksowane okazało się skutecznym środkiem rozwiązującym ten problem.

Proces seksowania nasienia polega na oddzieleniu chromosomów X (żeńskich) od chromosomów Y (męskich), co pozwala na otrzymanie nasienia dającego bardzo dużą pewność uzyskania cieliczki. Skuteczność zabiegów inseminacji z wykorzystaniem nasienia seksowanego wynosi około 60%. Jest ona nieco niższa w porównaniu do zabiegów z użyciem nasienia konwencjonalnego, za to pewność uzyskania w jego wyniku cielęcia płci żeńskiej wynosi aż 90-95%, czyli 9 na 10 krów zainseminowanych nasieniem seksowanym rodzi cieliczkę.

Mimo wysokiej już skuteczności, nasienie seksowane wciąż przegrywa z konwencjonalnym (jego użycie wynosi 6-11%). Cena nasienia seksowanego jest wyższa, dlatego używa się go zazwyczaj na jałówkach, które cechują się najwyższą płodnością. Wyniki badań pokazują, że hodowcy inseminują nasieniem seksowanym 30-75% jałówek, a tylko 7-15% krów.

3. Różne rasy

Nasienie używane do inseminacji krów może pochodzić od buhajów różnych ras. W swojej ofercie mamy nasienie ras: holsztyńsko-fryzyjskiej (czarno-białej i czerwono-białej), DSN (nizinnej czarno-białej), simentalskiej, Montbeliarde, Jersey i Brown Swiss. Poszczególne rasy różnią się od siebie cechami takimi jak wydajność mleczna, pokrój, długowieczność, szybkość doju, rozród oraz przebieg porodów w przypadku krów i płodność w przypadku buhajów.

Pochodzące ze Szwajcarii simentale są użytkowane w kierunku kombinowanym mleczno-mięsnym lub mięsno-mlecznym. Hodowcy cenią tę rasę ze względu na dobre zdrowie, wysoką zdolność opasową, wydajność rzeźną i łatwość aklimatyzowania się w różnych warunkach środowiskowych. Kolejną szwajcarską rasą jest Brown Swiss, bydło o wysokiej wydajności mlecznej, z doskonałym składem mleka. Charakteryzuje się bardzo dobrą płodnością i łatwością wycieleń. Jest długowieczne i ma małe wymagania żywieniowe.

Bydło holsztyńsko-fryzyjskie zostało wyhodowane w kierunku wyłącznie mlecznym. Charakteryzuje się wysokim wzrostem i dużym ciężarem ciała. Zalety bydła HF dostrzegają hodowcy na całym świecie, poprzez import nasienia i zacielonych jałowic dokonując poprawy miejscowych populacji przez krzyżowanie. Jersey to kolejna rasa typowo mleczna o bardzo dobrej wydajności. Mleko tych krów charakteryzuje się dużą zawartością suchej masy oraz większą zawartością białka. Montbeliarde to francuska rasa mięsno-mleczna cechująca się dobra wydajnością rzeźną, dobrymi przyrostami masy ciała, łatwością wycieleń i wytrwałością laktacji. Jej mleko bogate jest we frakcje kazeinowe, szczególnie przydatne przy produkcji serów dojrzewających.

BYDŁO HODOWLANE

Krowy pierwiastki | Jałowice cielne | Cielęta

1. Krowy pierwiastki

Bank nasienia bydłaW swojej ofercie posiadamy krowy pierwiastki typu mlecznego ras holsztyńsko-fryzyjskiej i simentalskiej oraz krowy ras mięsnych. Pierwiastki holsztyńsko-fryzyjskie oferujemy naszym Klientom w odmianach czarno-białej i czerwono-białej. Wszystkie pochodzą z niemieckich hodowli.

Są to dobrze rozwinięte zwierzęta pochodzące z obór wolnostanowiskowych, około 4-6 tygodni po wycieleniu, o dużej wydajności, która wynosi: dla pierwiastek w dniu zakupu – ok. 28‑35 kg/dzień, a dla ich matek – 8-12 tys. kg.

Posiadają one udokumentowane pochodzenie i ocenę wartości oraz komplet dokumentacji hodowlanej. Wszystkie krowy pierwiastki z naszej oferty posiadają również świadectwa weterynaryjne zaświadczające o pochodzeniu z obór wolnych od białaczki, brucelozy i gruźlicy. Są zaszczepione przeciw: IBR/IPV lub pochodzą z obór wolnych od tych chorób, przeciw wirusowi BT oraz spełniają wymogi rozporządzenia UE dotyczące choroby niebieskiego języka. Decydując się na zakup bydła z naszej oferty, mają Państwo gwarancję i pewność co do ich wartości, pochodzenia i zdrowia.

2. Jałowice cielne

Naszym Klientom oferujemy hodowlane czystorasowe jałowice cielne pochodzące z Niemiec, rasy mlecznej holsztyńsko-fryzyjskiej, rasy mlecznej simmentaler oraz ras mięsnych. Jałowice holsztyńsko-fryzyjskie dostępne są w obu odmianach, czarno-białej i czerwono białej.

Cielność jałowic wynosi około 6 miesięcy, ciąże są potwierdzone. Jałowice pochodzą z obór w większości wolnostanowiskowych i cechują się dobrze rozwiniętą budową i cechami funkcjonalnymi. Wydajność mleczna matek HF wynosi 8-12 tys. kg.

Wszystkie zwierzęta są zaszczepione przeciw wirusowi BT i wirusowi IBR/IPV (lub pochodzą ze stad od nich wolnych), a także spełniają wymogi rozporządzenia UE dotyczące choroby niebieskiego języka. Posiadają świadectwa weterynaryjne zaświadczające o pochodzeniu z obór wolnych od białaczki, brucelozy i gruźlicy. Ich pochodzenie oraz ocena są udokumentowane stosowanymi certyfikatami i zaświadczeniami, wszystkie krowy posiadają komplet dokumentacji hodowlanej.

3. Cielęta

Cielęta hodowlane pochodzą z matek zainseminowanych nasieniem buhajów różnych ras. Rasy, które mamy w swojej ofercie to: holsztyńsko-fryzyjska w obu odmianach (czarno-biała i czerwono-biała), simentalska, Brown Swiss, Montbeliarde, Jersey oraz nizinne bydło czarno-białe (DSN). Wymienione rasy różnią się od siebie różnymi cechami, np. wydajnością mleczną, długowiecznością, pokrojem, szybkością doju, rozrodu i płodnością. To, na zakup cieląt jakiej rasy zdecyduje się hodowca, zależy od profilu jego hodowli i założonego przez niego celu.

Odchów cieląt w gospodarstwach mlecznych bywa problematyczny, ponieważ cielęta generują koszty utrzymania, które będą mogły być zwrócone dopiero po tym, jak osiągną one wiek rozpłodowy i zaczną produkcję mleka. Jest to długi okres, w którym trzeba inwestować pieniądze, czas i energię w ich odchów – warto jednak poświęcić na to odpowiednie środki, ponieważ, jak zwracają uwagę specjaliści, tylko z dobrze odchowanego cielęcia może wyrosnąć wysokowydajna krowa. Okres cielęcy to bardzo kosztowny etap produkcji mleka, ale im więcej uwagi poświęci się tej grupie zwierząt, tym wyższe będą zyski ekonomiczne gospodarstwa w momencie, gdy cielęta staną się krowami mlecznymi.

DOBÓR BUHAJÓW

Program komputerowy | Ocena pokroju | Wyznaczenie celu

1. Program komputerowy

Bank spermy buhajówKomputerowy program do kojarzeń indywidualnych krów z buhajami to rozwiązanie na miarę XXI wieku. Program, w oparciu o wcześniej wprowadzone do niego informacje o krowach ze stada rolnika, wytypuje indywidualnie dla każdej sztuki buhaja, z którym kojarzenie będzie najbardziej korzystne pod względem hodowlanym. Rolnik ma możliwość określenia celu, którym kieruje się w swojej hodowli, i na tej podstawie może ustalić parametry cech genetycznych, pokrojowych, ekonomicznych, produkcyjnych i reprodukcyjnych, jakimi powinien cechować się idealny dla jego krów rozpłodnik. Dobranie idealnej pary do rozrodu pozwala doskonalić genetycznie stado, eliminując niepożądane cechy w przyszłych pokoleniach – bardzo ważne jest chociażby unikanie kojarzenia w pokrewieństwie, dzięki czemu można uniknąć wad genetycznych u kolejnych osobników. Kryteria doboru buhaja ustala sam rolnik, co pozwala wyrównać stado w pożądanym kierunku zgodnie z określonym wcześniej celem hodowlanym. Jednym z możliwych kryteriów jest kryterium finansowe – po odpowiednim zdefiniowaniu pułapu ceny nasienia program dobierze najbardziej optymalnego buhaja w danym przedziale cenowym, spełniającego ustalone przez rolnika warunki.

2. Ocena pokroju

Ocena pokroju określa wartość hodowlaną zwierzęcia oraz jego wartość genetyczną, jeżeli poddawane ocenie cechy są dziedziczne. Jest to ocena zewnętrznych cech budowy zwierzęcia, które odnosi się do określonego wzorca rasowego. Oceny dokonuje się za pomocą 19 cech charakteryzujących umięśnienie, kościec i cechy funkcjonalne. W tych trzech kategoriach zwierzęciu przydziela się punkty, a ich suma jest końcową oceną pokroju. Skala punktacji w każdej kategorii wynosi zazwyczaj 1-9.

W kategorii umięśnienia ocenia się m.in.: szerokość między łopatkami, szerokość grzbietu i zadu, długość mięśni uda; w kategorii kośćca: szerokość i głębokość klatki piersiowej, długość grzbietu i zadu; w kategorii cech funkcjonalnych: postawę nóg przednich i tylnych, linię grzbietu. Oceniane są również walory dodatkowe, jak ogólna kondycja i szerokość w kulszach. Taka ocena dostarcza informacji o budowie zwierzęcia oraz jego predyspozycjach produkcyjnych, a przez to jest bardzo ważnym narzędziem w pracy hodowlanej.

3. Wyznaczenie celu

Bardzo ważną kwestią w pracy hodowlanej każdego rolnika jest określenie i wyznaczenie celu hodowli, do którego będzie dążył. Konkretne ukierunkowanie pozwala na podejmowanie działań zmierzających do jak najbardziej optymalnej i efektywnej hodowli stada oraz położenie nacisku na konkretne działania przynoszące spodziewane efekty. Można określić cel dla całego stada, ale również dla jego części lub nawet dla pojedynczych osobników. Cele mogą być ekonomiczne lub finansowe.

Celem może być poprawa wydajności mlecznej krów lub konkretne specyfikacje co do uzyskiwanego mleka – np. wzrost zawartości białka czy masy suchej. Inni rolnicy mogą kłaść nacisk na poprawę długowieczności krów albo określone wymagania co do ich budowy – krowy wystawowe różnią się pokrojem od krów mlecznych czy mięsnych. Poznanie i określenie swojego celu hodowlanego oraz podjęcie odpowiednich kroków co do jego realizacji pomoże wyrównać stado w pożądanym kierunku. Ustalenie celu hodowli odgrywa również szczególną rolę przy doborze buhajów do rozrodu. Znając potrzeby swojego stada i oczekiwania wobec niego, hodowca może kierować się konkretnymi kryteriami i warunkami w selekcji potencjalnych rozpłodników.

SZKOLENIA

Kursy inseminacji bydła | Szkolenia tematyczne dla hodowców | Wystawy

Kursy, szkolenia tematyczne, wystawy

Bank spermy bydłaBycie wiodącym hodowcą bydła, cieszącym się zaufaniem swoich Klientów zobowiązuje, dlatego Intergen stale poszerza swoje doświadczenie zawodowe i kwalifikacje, aktywnie uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, targach, szkoleniach i wystawach na terenie kraju i za granicą. Jesteśmy jedynym w Polsce przedstawicielem firm Masterrind i RBB, a nasza ścisła współpraca z tymi rynkowymi liderami hodowli bydła w Niemczech pozwala nam na uczestnictwo w zagranicznych wystawach hodowlanych, szkoleniach tematycznych czy kursach inseminacji bydła.

Każdorazowo stoisko naszej firmy na targach i wystawach cieszy się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających. To idealna okazja dla Klientów, aby zapoznać się z ofertą naszej firmy i uzyskać szczegółowe informacje o ofercie od naszych przedstawicieli, którzy zawsze chętnie służą pomocą, radą i doświadczeniem. Cieszymy się z tego, że stanowisko Intergenu staje się ożywionym miejscem spotkań z Klientami, przedstawicielami firm i instytucji z branży oraz przedstawicielami prasowymi, a także zwykłym miejscem rozmów, dyskusji, wymiany doświadczeń i poglądów. Zadowolenie naszych Klientów i bezpośredni kontakt z nimi, który możemy nawiązać podczas imprez hodowlanych, są dla nas kwestiami priorytetowymi.

Cieszy nas również fakt, że na wystawach często prezentowane są córki przodujących buhajów z naszych katalogów. Intergen bywa także fundatorem nagród wystawowych i innych – ufundowaliśmy nagrodę dla superchampiona w kategorii jałowic na VI Ogólnopolskiej Wystawie Bydła Hodowlanego w Szepietowie w 2010 roku oraz nagrodę rzeczową podczas X Międzynarodowych Targów FERMA BYDŁA w Poznaniu w tym samym roku. Stałym punktem naszych wyjazdów na wystawy czy szkolenia są również wizyty w innych gospodarstwach hodowlanych. Wiemy, jak bardzo ważna i zawsze owocna jest bezpośrednia wymiana doświadczeń z innymi hodowcami.

Imprezy hodowlane, w których braliśmy udział na przestrzeni ostatnich lat:

 • Schau der Besten (2015)
 • VI Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego w Szepietowie (2010)
 • Wystawa BLICKPUNKT RIND (2013, 2012, 2009)
 • DHV - Schau (2013)
 • XI Międzynarodowe Targi Ferma Bydła w Poznaniu (2011, 2010)
 • XI Edycja Międzynarodowej Wystawy Rolniczej Agro-Show (2009)
 • Wystawa w Rudawce Rymanowskiej (2009)
 • Wystawa zwierząt w Siedlcach (2009)
 • XVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie (2009)
 • Ogólnopolska wystawa w Sielinku (2009)
 • Targi AGRO-TECH w Minikowie (2009)

Wycena kwiecień 2024

Za nami kolejna kwietniowa wycena buhajów, a wraz z nią, zmiana bazy krów wykorzystywana...

30 kwietnia 2024 czytaj więcej »

Wycena grudzień 2023

Przedstawiamy najnowszy katalog przygotowany w oparciu o wycenę grudzień 2023.

3 stycznia 2024 czytaj więcej »

Wycena sierpień 2023

Przedstawiamy najnowszy katalog przygotowany w oparciu o wycenę sierpień 2023.

28 sierpnia 2023 czytaj więcej »
Gwarancja jakości Rzetelna firma
Facebook Google+ YouTube
Ulotka COVID-19
 

O firmie

Kim jesteśmy - misja firmy

Zaplecze naszej działalności to ponad 760 000 pierwszych zabiegów unasienniania buhajami HF oraz niemal 530 000 krów wpisanych do ksiąg hodowlanych dla tej rasy, obrót materiałem hodowlanym na poziomie 90 000 sztuk rocznie. Do tego 570 000 pierwszych zabiegów nasieniem buhajów simentalskich i odpowiadająca tym cyfrom ilość buhajów testowych i wycenionych. W naszej ofercie na pewno nie zabraknie także propozycji dla hodowców i producentów bydła mięsnego.

Baner przedstopka Intergen

Wycena genomiczna

Poznaj szczegóły naszej oferty wyceny genomicznej i uzyskaj najlepsze możliwości inseminacyjne.