O nas

Banesto i Beladi


Kim jesteśmy?
Zaplecze naszej działalności to ponad 760 000 pierwszych zabiegów unasienniania buhajami HF oraz niemal 530 000 krów wpisanych do ksiąg hodowlanych dla tej rasy, obrót materiałem hodowlanym na poziomie 90 000 sztuk rocznie. Do tego 570 000 pierwszych zabiegów nasieniem buhajów simentalskich i odpowiadająca tym cyfrom ilość buhajów testowych i wycenionych. W naszej ofercie na pewno nie zabraknie także propozycji dla hodowców i producentów bydła mięsnego.

INTERGEN - GENETYKA
MADE IN GERMANY
JAKOŚĆ, NA KTÓREJ MOŻNA POLEGAĆ

Made in Germany - niemiecka ocena wartości hodowlanej
dla rasy HF

Wartości hodowlane, w szczególności dla buhajów używanych w sztucznym rozrodzie są motorem napędowym postępu genetycznego dla krajowej populacji krów, Intergenale odgrywają też niebagatelną rolę na płaszczyźnie międzynarodowej. Jakość tej wyceny ma w tym kontekście najistotniejsze znaczenie.

Obiektywna ocena jakości wyceny hodowlanej jest dla stojącego z boku obserwatora niezwykle trudna do oszacowania. Potrzebna jest do tego rozległa wiedza, doskonała organizacja systemu, a w konsekwencji zaufanie do otrzymywanych wyników, stanowiące podstawę praktycznego zastosowania i przekładającego się na rzeczywisty postęp hodowlany.


Jakość oceny wartości hodowlanej (WH) opiera się na trzech kolumnach:
1. Kolekcjonowanie danych oraz ich prawdziwość
2. Kompleksowość i pełność modeli oceny
3. Neutralność - obiektywność WH

Intergen 1. Dane oraz ich jakość
W Niemczech urzędową kontrolą użytkowości mlecznej objętych jest około 2 230 000 krów HF ( 1,98 mln czarno-białych i 0,25 mln czerwono-białych ), co stanowi jeden z największych na świecie banków danych. Trzy czwarte tych zwierząt wpisana jest do ksiąg hodowlanych, stawiając Niemcy na czele daleko przed innymi krajami np.: USA czy Francją.
Ilość krów wpisanych do ksiąg hodowlanych:

Niemcy 1,650 mln
Włochy 1,100 mln
USA 1,000 mln
Holandia 0,620 mln
Kanada 0,540 mln
Francja 0,400 mln

Wielkość ocenianej populacji oraz długoletnia tradycja pozwoliły skonstruować system oceny WH wyjątkowy i przodujący w świecie . Służy temu również maksymalna dokładność oceny pochodzenia zwierząt, nie tylko wpisanych do ksiąg, lecz również pozostałej części populacji, gwarantowana poprzez oficjalną akceptację pochodzenia, wyłącznie w przypadku udokumentowanego i zarejestrowanego unasienniania bądź pokrycia matki. Wiele znaczących w hodowli bydła HF krajów nie dopracowało się podobnego sposobu, borykając się z brakiem integralności danych o pochodzeniu, użytkowości i wartości hodowlanej zwierząt.
Ocena wartości użytkowej w Niemczech w pełni odpowiada międzynarodowym standardom systemu ICAR, a wielu obszarach daleko te wymagania przewyższa. Za przykład niech posłuży niemal stuprocentowy udział metody A4 - udoje próbne w cyklu 4-tygodniowym - podczas gdy w innych krajach stosowany jest cykl 6-cio lub nawet 8-mio tygodniowy. Podobnie długoletnią rutyną jest określanie w każdym udoju próbnym, poza % tłuszczu i % białka, także zawartości komórek somatycznych. W ujęciu międzynarodowym parametr ten jest oceniany z dużo rzadszą częstotliwością. Podobnie inne cechy, niekoniecznie związane z użytkowością mleczną, takie jak: przebiegi porodów lub powody brakowania, kolekcjonowane są z dużo intensywniej. Ze względu na decydującą rolę buhajów używanych w sztucznym rozrodzie, sprawą kluczowej wagi jest ocena wartości użytkowej ich potomstwa. W Niemczech testowana jest rocznie najliczniejsza na świecie grupa buhajów HF, krajowych programów hodowlanych. USA statystycznie wykazuje liczbowo większą ilość, w niej jednak jest niebagatelna grupa rozpłodników spoza oficjalnych programów hodowlanych, należących do syndykatów i właścicieli prywatnych.

Ilość rocznie testowanych buhajów HF oraz ilość córek na buhaja:

Kraj Buhaje HF Ilość córek
USA 1197 110,5
Niemcy 1037 113,8
Francja 617 77,2
DK/SWE/FIN 458 118,0
Holandia 453 166,7
Kanada 368 112,1
Włochy 320 115,0

Wyjątkowa jest również równomierność rozkładu ilości córek na buhaja, przekraczająca 100 w przekroju całej ocenianej populacji. Dzięki temu zapewnione zostały optymalne warunki porównania WH a potomstwo jest testowane we wszystkich warunkach genetycznych i środowiskowych.

2. Kompleksowość modeli wyceny
Gromadzenie pełnych i dokładnych danych, dotyczących cech istotnych dla ekonomii a także funkcjonalnych rozpoczęto w Niemczech stosunkowo wcześnie, co zaowocowało możliwością opracowania i doskonalenia metod oceny wartości hodowlanej. Prace te miały w znacznej mierze charakter pionierski a jej efekty zostały przeniesione na grunt praktyczny. Międzynarodowe uznanie dla niemieckich metod oceny wartości hodowlanej znalazły potwierdzenie w powołaniu ekspertów z tego kraju do niemal wszystkich fachowych gremiów europejskich. Najbardziej spektakularnym osiągnięciem oraz podkreśleniem wiodącej w świecie roli nad sformułowaniem i rozwojem współczynników hodowlanych było opracowanie w 1996 roku RZG - łącznego (zbiorczego) indeksu hodowlanego, który oprócz cech produkcyjnych uwzględniał również tzw. cechy funkcjonalne, takie jak: ilość komórek somatycznych, długowieczność, płodność czy przebieg porodów. Tym samym Niemcy wyprzedziły osiągnięcia innych krajów w tej dziedzinie o niemal 10 lat .

3. Neutralność - obiektywność oceny wartości hodowlanej
Szacowanie wyników oceny wartości hodowlanejdla bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej przeprowadzane jest w Niemczech przez centrum obliczeniowe znajdujące się w miejscowości Verden. Jest to niezależna jednostka, nad której neutralnością czuwają liczne instytucje państwowe, związki hodowców i organizacje hodowlane, jak również stacje unasienniania. Jakość przeprowadzanych kalkulacji znalazła uznanie nie tylko w Niemczech. Luxemburg i Austria nie tylko korzystają z wiedzy i doświadczenia fachowców z Verden, ale także oddały do dyspozycji własne populacje HF, całkowicie włączając się do tego międzynarodowego projektu. Ponad-graniczna współpraca nie jest wyłącznie specjalizacją niemiecką. Międzynarodowe bazy danych dla krów nie są w obecnych czasach czymś niezwykłym, zdominowane są jednak zazwyczaj przez jedną organizację hodowlaną. Różnorodność korzystających z usług VIT Verden interesantów, czasem konkurujących ze sobą, gwarantuje baczny nadzór nad neutralnością i prawidłowością szacowania wartości hodowlanej, a z drugiej strony motywuje do udoskonalenia i rozwoju metod. System ten jako pierwszy na świecie otrzymał znak jakości ISO 9001-2000, potwierdzający dobrą, a może i najlepszą międzynarodową opinię.

(źródło: VIT Verden)